Skip Navigation Links2.Bölge Müdürlüğü > Birimler > Doğa Koruma ve Sulak Alanlar > Görev ve Yetkileri

 • Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımım sağlamak maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlığın tespit ettiği  strateji ve politikalar doğrultusunda işbirliği yapmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Herhangi bir yasal statüyle koruma altına alınmamış hassas ekosistemlerin korunması   konusunda   tedbirler   alınmasına   ve   ilgili   kurum   ve   kuruluşlarla   işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Mağaraların ekosistem boyutunda korunması ve yönetilmesi maksadıyla etüt ve envanter çalışmalarına, izleme ve kontrol faaliyetlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Tür koruma eylem plânlan hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve biyolojik çeşitliliğe ve sulak alanlara ilişkin envanter çalışmalarına dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Belirlenen peyzaj karakter tiplerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde uygulamaların yürütülmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Korunan alanlar içinde ve dışında, ekolojik özellikleri bozulmuş alanların rehabilitasyonu ve restorasyonu için gerekli olan plân, proje ve çalışmalara dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Sulak alanların belirlenmesine ve korunmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
 • Sulak Alan Yönetim Plânlarının hazırlanması veya uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Uluslararası sözleşmeler kapsamında korumakla yükümlü olunan ve/veya koruma altına alınan canlı türleri ile nesli tehlikede, nadir, tehlikeye düşebilir canlı türlerinin hayat ortamlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Sulak alanlarla ilgili izin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

   

  Bursa Eko Turizm Master Planı için lütfen burayı tıklayınız...
  Bursa Eko Turizm Master Planı-Ek için lütfen burayı tıklayınız...
 •