Skip Navigation Links2.Bölge Müdürlüğü > Kazdağı Milli Parkı

KAZDAĞI MİLLİ PARKI

 

Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.

Kazdağı Milli Parkı’nın kapsadığı alanın Önemli Kaynak Değerleri olan biyolojik çeşitlilik (flora ve fauna), orman ve su ekosistemleri, jeomorfolojik ve jeolojik yapı, ulusal ve uluslararası düzeyde eşsiz öneme sahiptir.

Batıda Dededağı, ortada esas Kazdağı, doğuda Eybek dağı, kuzeydoğuda Gürgen, Kocakatran ve Susuz (Sakar) dağlarından oluşan ve Biga yarımadasının en yüksek kütlesi (Karataş tepe 1.774 m.) olan Kazdağı’nın güney yüzü, Zeytinli çayından Altınoluk yerleşiminin batısına kadar olan (Damla tepe) bölümü ile bu bölümün zirveye kadar devam eden yüksekliklerinin kapsadığı 21.450 hektarlık alan 17.04.1993 tarih ve 21555 sayılı resmi gazetede yayınlanan 93/4243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Park ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştır.

                                     

Böylelikle Kazdağı’nın doğal bir hazine niteliğindeki peyzaj özelliklerinin korunması, flora (bitki) ve fauna (hayvan) varlığının devamının sağlanması, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmiştir. Doğudan batıya uzanan Kazdağı kütlesini kuzey-güney istikametinde yaran derin vadi ve kanyonlar ve bu yapının ortaya çıkardığı farklı iklimsel koşullar, bitki ve hayvan varlığının zenginleşmesi açısından uygun yetişme ortamı imkanları sağlamıştır.

 

Bu topoğrafik zenginliğin neden olduğu biyolojik çeşitlilik, Milli Parkın ana kaynak değerini meydana getirmektedir.

 

Kazdağı’nın Mitolojisi:

 

Zeus Yağmur yağdırır, gökleri gürletir, şimşekler çaktırır.

Troia Savaşı'ndaki rolü çok büyüktür.

İda Dağı'nın tepesinde yönetir Troia Savaşını.

Her şey onun buyruğuyla olur. Bazen Akhalar üstün bazen de Troialılar.

Zeus buyruklarını Kartalının aracılığıyla iletir insanlara.

Kartalın uçuşuna göre iyiye veya kötüye yorulur buyruk.

Homeros İlayda'sında Zeus ile Hera’nın buluşmasını anlatırken şu dizeler geçer:

“Hera dosdoğru yürüdü Gargaros doruğuna,

İda’nın en yüksek tepesiydi bu…”

“...Safranlardan, sümbüllerden tatlı bir halı / Uzanıverdi ikisi de halının üstüne...”

 

Antandros kenti M.Ö. 7. yy da Pergoslar tarafından kurulmuş, askeri önemi olan bir yerleşmedir. 215 m. yüksekliğindeki tepede kalesi olan kentin deniz kıyısına kadar uzanan oldukça geniş bir yerleşme sahası vardır.

 

 

 

Milli Park’ın yakın çevresinde çok sayıda antik kent bulunmaktadır. Troya savaşlarından önce kurulmuş, Antandros, Adramyttion ve Assos (Behramkale) en önemlileridir. Yine Thebe, Killa, Khrysa, Anderia, Autaudros, Pedesos ve Astrya Milli Park’a yakın antik yerleşimlerdir.

 

                                 

 

İda Dağı (Kazdağı), dünyada mitoloji ve efsaneler dağı olarak bilinmektedir. Kazdağlarındaki üç efsaneden biri Yunan efsanesi (İlyada) diğerleri Sarıkız ve Hasan ile Emine’nin aşk öyküler olan iki Türk efsanesidir.

Yunan Mitolojisinde Paris’in Altın Elmayı Afrodit’e vermesi sonucu, dünyada ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yerdir. Bu güzellik yarışması getirdiği sonuçları itibarıyla, tarihte meşhur Troia savaşlarının çıkmasına neden olmuştur.

 

                  

 

Kazdağları’nın bilinen tarihi MÖ 2000 yıllarında başlar. Bu tarihlerde Thebe, Lyrnessos, Khrysa, Killa, Anderia , Antandros, Adramytteion Astrya, Gargara gibi şehirler kurulmuş, bir çoğu da Truva savaşları sırasında yok edilmişlerdir.

 

Daha sonra bu bölge Romalılar ve Bizanslıların kontrolü altına girmiştir. Son olarak da bölge Selçuklular ve Osmanlıların egemenliğine girmiş ve Selçuklularda Yörükler, Osmanlılar da ise Tahtacı Türkmenler yöre halkını oluşturmuşlardır.

 

Kazdağı, endemik ve nadir bitki yönünden Türkiye’nin önemli bir bitki alanı olarak kabul edilmektedir. Kazdağı florasında yaklaşık 800 bitki türünün bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan başta Kazdağı göknarı olmak üzere 31 adet bitki türü endemiktir. (Dünyada yalnızca Kazdağı’nda yetişen).